Nyt fra elevrådet

 

Den 29. may 2018

 • Ønsker om Gokart til næste skoleår. Det kan muligvis lade sig gøre, men bliver først sent henne i skoleåret, da de fleste interessefredage er planlagte.

 • Bedre billardbord. Vi afventer økonomien og budgetter for næste skoleår, men har noteret det.
 • Tilbagemeldinger omkring sommerfest er, at det var en god aften. Vi skal huske at være mere opmærksomme på at få bredt budskabet om ingen kontanter, kun mobilepay.

Den 29. may 2018

 • Der er et stort ønske om paintball! muligt til en mandagsklub. Aftalt til den 18/6.

 • Sprit dispenserne virker ikke. Pedel har ftjekket og virker igen. 

 • Skorenser ved indgangen bliver der kigget på.

 

 Den 17. april 2018

 • Niels ønsker at trække sig fra elevrådet. Køkken/Kommunikation finder ud af, om de laver nyvalg eller om Helene, som er suppleant for Niels, skal overtage opgaven. Nærmere info følger.

 • Skorenseren ved indgangen er gået i stykker. Der vil blive anskaffet en ny, hvis den ikke kan repareres.

 • Ønske om en elektrisk blyantspidser, da de store vi har nu ikke virker. 
  Der vil blive købt 2 nye, hånddrevne, blyantspidsere. En til boglig og en til den pædagogiske station.

 

 Den 3. april 2018

 • Der ønskes at mad om torsdagen skal være mere usund, fx burger og pizza. Elevrådet blev oplyst om at maden følger vores kostpolitik, samt at eleverne på buffetmadsholdet er medbestemmende omkring hvilken mad der laves.

 

 Den 6. marts 2018

 • Der ønskes nye hockeystave til hallen, som er længere. Disse vil blive indkøbt
 • Der ønskes ny hjørnesofa, da den er blevet repareret mange gange. Det er den anden grønne 3 pers. Sofa, der har været repareret flere gange!! der vil ikke blive indkøbt ny hjørnesofa. indkøb af møbler til fællesrummet bliver ikke nu.

  

Den 20. februar 2018

 • Forespørgsel om på sigt at få et nyt poolbord 

 

Den 23. januar 2018

 • Der her været et ønske om paintball, for eksempel i drengeklub. Eleverne fik at vide at der også var ønske fra pigerne om at komme til paintball, så det skal være en samlet klub. 
 • Underviserne forslår om at elerådet skal være med til at komme med info tilbage til holdene. Eksempelvis: ''Her i noget til jeres repræsentant'' om mandagen til afslutning. Onsdag til info/morgensamling på stamhold fortæller elevrådsrepræsentanten hvad der blev snakket om tirsdag.

 

Den 9. januar 2018

 • Der efterspørges status på et større arkebæger, som skal laves til rygeområdet.
  Status: Alexander og Karl arbejder på det i motor/mekanik.
 • Forespørgsel på et nyt spil: Politisk ukorrelct. Anne undersøger, om spillet skal indkøbes til STU'en eller ej. 
 • Forespørgsel på, hvad overskuddet fra julemarkedet blev og hvad det skal bruge på.
  Anne oplyser, at overskuddet vil blire brugt på aktiviteter til vores studietur til Århus.

Den 12. december 2017

 • Ønske om større askebægre til rygepladsen.
  Lindvig laver et med låg d. 19/12.
 • Forespørgsel på hvad overskuddet fra julemarked var, samt hvad pengene skulle bruges til. 

Den 28. november 2017

 • Forslag om at sløjfe rygeplads ved træværkstedet.
  Eleverne syntes, der er for meget at rydde op på.
  Beslutning: Der skal undersøges, om der er rygere, der helst vil ryge ved træværkstedet.

 • Ønske om at indkøbe PS4 og spil.
  Beslutning: Det ventes der med, til der er økonomi til det.

Den 13. november 2017

 • Nicklas vælges som formand.
  Alexander vælges som næstformand.
 • Ønske om madcafé igen:
  Beslutning: Der meldes tilbage fra underviserne, at det handler om undervisning og hvad vi ønsker at opnå i undervisningen. Pt. er der ikke grundlag for, at der skal være en madcafé på STU'en, ift. elevernes behov i uddannelsesplanerne.
 • Ønske om at STU'en indkøber paraplyer til rygerne.
  Beslutning: 7 stk. købes ind.
 • Ønske om social tur evt. til Legoland eller lignende.
  Beslutning: Det tager underviserne op på senere tidspunkt. Der er afsat en åben dato i kalenderen til en fælles social tur - d. 25. maj 2018. Hvorhen besluttes på et senere tidspunkt i samråd med elevrådet. 
 • Ønske om lasergame og paintball til interessefredag. 
 • Ønske om flere drengeklubber.
  Der er allerede planlagt endnu en drengeklub - d. 26. januar.

 

Den. 30. oktober 2017

 • Ønske om halvtag til rygerne. Dette tages op på personalemøde.
  Beslutning: Nej, det bevilliges ikke. Eleverne kan tage paraply og regntøj med til dage med regn. 
 • Forslag om oprydning ved rygeområde.
  Anne har lavet en plan for dette.
 • Ønske om bordtennis i dagtimerne fx i gangen eller gymnastiksalen.
  Beslutning: Det kan stå fremme i gymnastiksalen mandag, tirsdag og fredag. Eleverende stiller selv ud om fredagen og skal selv pakke sammen om tirsdagen. 
 • Ønske om lasergame andre dage en fredag og både for drenge om piger.
  Klubben kikker på det.

 

Den 5. september 2017

 • Ønske om paintball eller lacerskydning til drengeklub. - Allan planlægger noget til drengeklub d. 13. oktober. 
 • Ønske om flere mikroovne. - Vi bestiller 2 nye.
 • Ønske om flere lænestole til fællesrummet, fx til fællessamling. - Indtil fremtidig udskiftning af møbler i fællesrummet, kan man tage stole med fra de runde borde. Der er ikke sat dato på udskiftningen af møbler.

 

Den 2. maj 2017

 • Forespørgsel ang. LAN fest, inden sommerferie. Det er svært, at nå en fredag inden sommerferien, pga. helligdage.
 • Der kommer ny kaffemaskine.
 • Forespørgsel ang. paintballtur i klubben: Vi har ikke så mange fredagsklubber tilbage af skoleåret, men ønsket tages med retur til klubben.
 • Forespørgsel ang. tider til PlayStation. Der er sat et skema op, hvor man kan skrive sig på til tiderne, men den bliver umiddelbart ikke brugt.
  Man skal huske, at skrive sig på, hvis man ønsker at spille. Er PlayStationen ledig, må man gerne spille.
 • Underviserne kigger på en løsning ang. hegn og halvtag ved rygeområderne.
 • Ingen nye forespørgsler fra holdene.

 

Den 28. marts 2017

 • Fast struktur for elevrådsmøder – hver 14. dag tirsdag i lige uger, kl. 12.
 • Der skal vælges nye medlemmer til elevrådet på nogle af holdene, fordi nogle af medlemmerne væk i praktikker – træholdet og udeholdet.
  En repræsentant skal gerne være tilstede på skolen på stamholdsdage.
  Når der er valgt nye repræsentanter, vælges ny elevrådsformand og næstformand.
 • Elevrådsformanden skal være synlig i huset. Hvis formanden har en praktikperiode, laves om rokering i elevrådet.
 • Ord til dimensionselever fra elevrådet – formanden siger et par ord, hvis det er muligt og vedkommende har mod på det.
 • Ønsker til elevrådet:
  - Klubtur: Paintball, for både drenge og piger.
  - PlayStation: Skrive sig på til tider, hvor man kan spille – venteliste.
  - Skiferie
  - Studietur til udlandet
  - En lille fryser til lejligheden
  - En ordentlig skraldespand til lejligheden
  Ønskerne tages med retur til underviserne.

 

Den 10. januar 2017

Elevrådet har fremlagt følgende ønsker:

 • Forslaget fra sidste møde om, at man må spille ps4 i pausen er afprøvet i en periode.
  Beslutning: Vi forsætter med at må spille ps4 i pausen. 
 • Der er foreslået, om der skal afholdes rygestopkursus, for dem der vil gerne stoppe med at ryge. - Der bliver afholdt rygestopkursus på STU. Det er med frivillig deltagelse.
 • Der er foreslået, om vi skal have købt nye gymnastikbukser, der er længere i benlængden.
  Beslutning fra elevrådet: De vil se på, om der er nogen, der er længere.
 • Der er foreslået, om vi skal have Fifa 17 til ps4.
  Beslutning fra elevrådet: At de får Fifa 17 og andre spil til ps4 og wii kan ønskes. Ønskeliste hænges op på opslagstavlen.
 • Der er foreslået, om vi kan komme på tur til Sølund festival for nogen af pengene fra vores julemarked.
  Beslutning fra elevrådet: At de vil se på det og hvis der er nogen, der har andre forslag til en tur med skolen, så sig det til elevrådet, så de kan tage det op til næste elevrådsmøde.