Hvad er STU?

STU står for den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse.

STU er et treårigt tilbud til den unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse fra man har afsluttet folkeskolen og frem til det 25. år.

Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dem til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt og som kan bygge bro til videre uddannelse og beskæftigelse.

 

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Du kan få flere oplysninger om den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse her:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=25361