Optagelse på STU

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Varde indstiller efter samråd med den unge og/eller forældre til optagelse på ungdomsuddannelsen.

Indstilligen kan suppleres med udtalelser fra andre sagkyndige i kommunen, og skal indeholde et udkast til en uddannelsesplan. Det er kommunens visitationsudvalg, der træffer den endelige afgørelse om optagelse og om uddannelsens indhold.