Praktik

Praktik er en vigtig del af STU-forløbet. Den giver eleven mulighed for at blive afklaret i forhold til fremtidig beskæftigelse, og samtidig træne det at være en del af en arbejdsplads. 

Som elev på Varde STU-Center får man muligheden for at afprøve mange forskellige praktikker i løbet af sit 3-årige uddannelsesforløb. 

Praktikstedet og længden af perioden afstemmes i forhold til elevens behov, kompetencer og interesser samt relevans i forhold til reelle kommende beskæftigelses- eller uddannelsesmuligheder.

DOWNLOAD eller læs folderen nedenfor.