Uddannelsens indhold

Uddannelsestilbuddet indledes med et 12 ugers afklaringsforløb, hvor den unges kompetencer, behov og interesser i forhold til personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse afdækkes. Efter afklaringsforløbet udarbejdes elevens uddannelsesplan. Denne plan justeres en gang årligt.

Gennem uddannelsen vil den studerende blive undervist i mange forskellige områder. Der vil fx blive undervist i færdigheder til at kunne indgå i social sammenhænge. Der er fokus på, at den unge bliver en selvstændig og aktiv voksen.

Uddannelsen vil blandt andet kunne omfatte elementer som sund kost, indkøb, madlavning, rengøring, havebrug, håndværk, sprog, matematik, idræt, it, kreative aktiviteter, træ- og metalarbejde, dyrehold, samfundsforhold, budgetlægning og selvstændig livsførelse i øvrigt.