Uddannelsesplan

Når vi skal lave din uddannelsesplan, tager vi udgangspunkt i dig, dine interesser, og din motivation. Din uddannelsesplan dækker over de kompetencer, som du skal udvikle i løbet af dine 3 år på Varde STU-Center. Uddannelsesplanen evalueres, sammen med eleven, UU og kontaktunderviseren, en gang årligt. For yderligere information, henviser vi til UU-Varde. 

Planen er individuel, men fælles for alle nye STU-elever forløber således:

I de første 12 uger gennemgår du et afklaringsforløb, hvor vi sammen sporer os ind på, hvilken retning der er den rigtige for dig i forhold til uddannelse, udvikling og fremtidig beskæftigelse. Efter afklaringsforløbet udarbejder vi din uddannelsesplan. Denne plan justeres én gang om året.

Gennem uddannelsen vil du blive undervist i mange forskellige områder. Du vil blandt andet blive undervist i færdigheder til at kunne indgå i sociale sammenhænge, men du vil også få mulighed for boglig undervisning som engelsk, dansk og matematik. Vi sætter fokus på, at du bliver en selvstændig og aktiv voksen.