For praktiksteder

Varde STU-Center samarbejder med en række virksomheder og institutioner om i kortere eller længere tid at tilbyde et praktikforløb som beskæftigelsestilbud til unge med særlige behov.

For eleverne på Varde STU-Center er det en vigtig del af deres STU forløb at komme i praktik og prøve kræfter med arbejdsmarkedet.

Elevernes individuelt tilrettelagte uddannelsesplaner, og elevernes forskellighed, betyder at der er stor forskel på hvor og hvor lang tid deres praktik løber. Ligeledes er det forskelligt hvor lang tid der går før eleven er parat til en ekstern praktik.

En forudsætning for, at en praktikplads kan komme på tale er, at den unge i undervisningen på Varde STU-Center har vist, at han/hun kan løse opgaver som ligner dem de vil blive stillet i en praktik. Skulle eleven i starten have behov for mere støtte, end den som praktikstedet kan give, er det muligt at en underviser fra Varde STU-Center er med eleven.

Under praktikken er eleven i forhold til arbejdsskadeforsikring ”Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.” §14, omfattet af ordningen under praktikken.

Kunne I tænke jer at være praktiksted?

Kontakt os meget gerne hvis du skulle have lyst til at have en STU elev i praktik.
De forskellige forhold, som for eksempel den ugentlige arbejdstid eller opgaver vil variere fra elev til elev, så praktikperioden tilpasses den enkelte elev.