Forlænget undervisning

Lang undervisning om torsdagen

Alle elever har hver torsdag fremover lang undervisningsdag til kl. 13.45.

Andre dage med forlænget undervisning

Derudover kan der komme dage i løbet året, hvor vi forlænger undervisnngen pga. arrangementer, som fx dimisionsfest, eller ændrer mødetiderne, så eleverne fx møder kl. 12-20, i forbindelse med aftenarrangementer på STU'en.

Mere info om temaugerne

På Varde STU-Center har vi flere forskellige temauger i løbet af året.
Læs mere her:

Temauger