Praktik

Praktik på Varde STU-Center

Praktik er en vigtig del af uddannelsen på Varde STU-Center, som giver eleverne mulighed for for at blive afklaret i forhold til fremtidig beskæftigelse - og samtidig træne det at være en del af miljøet på en arbejdsplads.

Som elev på Varde STU-Center får du mulighed for at afprøve mange forskellige praktikker i løbet af din 3årige uddannelsesforløb. 

Praktikstedet og længden af praktikperioden afstemmes i forhold til elevens individuelle behov, kompetencer og interesseområder.

Vi har ved vores indgangsparti en praktikvæg, hvor de elever, der ønsker det, kan få et billede op af dem selv i praktikken, samt en beskrivelse af praktikopgaverme.

Praktikvaeg

 

Intern praktik

Der er også en mulighed for at afprøve nye arbejdsområder på selve uddannelsesstedet. Det kan eksempelvis være i forbindelses med bygge- eller køkken projekter på uddannelsesstedet, som eleverne kan deltage i.

Den interne praktik kan være en fordel for elever, som er usikre på at skulle ud på en virksomhed på egen hånd. Herved kan eleven afprøve interesser og kompetencer i trygge omgivelser.

 

Gruppepraktik

Vi har tidligere haft gruppepraktikforløb på en gård, hvor en gruppe elever og undervisere skulle arbejde med montageopgaver, sammen med landmanden og håndværkere i forbindelse med opførelse af nye staldbygninger. 

Denne praktikform er ligeledes en fordel for elever, som er usikre på at skulle ud på en virksomhed på egen hånd.

Mere info om virksomhedsbesøg

Vi vægter vores ture ud af huset højt, i lokalområdet eller på virksomhedsbesøg.
Læs mere her

Virksomhedsbesøg