Stamhold

Mandag og onsdag er eleverne på deres stamhold

Kommgruppen

Køkken / kommunikation har om mandagene et turnus for undervisningens indhold. Det går på skift ca. hver 4. uge med virksomhedsbesøg, sociale/kulturelle ture, hjemmedage og maddage.
På hjemmedage har vi forskellige opgaver i huset. Det være sig kommunikationsmæssige opgaver, såsom praktikvæg, opslag til fællesarrangementer og lignende, samt opgaver i køkkenet, hvor vi laver mad til fx klubben eller arbejder i vores drivhus.
Vi har i løbet af året forskellige temaer i køkkenet, fx fra jord til bord, hvor vi arbejder i dybden med forskellige råvarer. Et eksempel kunne være æblet, hvor vi i frugtplantagen udvælger sorter, selv plukker, tilbereder æbler i både varme/kolde retter, bagværk, saft, marmelade.
Mandag starter vi dagen ud med en weekendsnak og onsdag ser vi gårsdagens nyheder på smartboard, som vi efterfølgende diskuterer.
Vi har fokus på, hvordan man begår sig i køkkenet, madlavning og praktiske køkkenfærdigheder.
Onsdag har eleverne faste rengøringsopgaver samt motion, hvor eleverne kan vælge mellem aktiviteter i vores gymnastiksal eller udenfor, eller en gå/løbetur.
På stamgruppedage har nogle af eleverne faste opgaver rundt om i huset, f.eks. opfyldning af papirsdispensere og sætte varer på plads - alt efter elevernes interesser, motivation og specifikke kompetencer.
Vi har fokus på, at styrke elevernes sociale færdigheder, både i forhold til hinanden, til underviserne og når vi er ude i det offentlige rum, for at ruste eleverne bedst muligt til tiden efter STU'en.

    

Træholdet

I træværkstedet er opgaverne mange. Holdet er blandt andet med til at vedligeholde STU’ens bygninger med både små og store reparationer. Der arbejdes desuden med restaurering af møbler, skovfældning, flisning og meget andet. Træholdet konstruerer flere forskellige produkter som vi prissætter og sælger her på STU'en og på vores årlige julemarked.
Træholdet har sommetider aftaler med lokale virksomheder, hvor enkelte elever eller hele holdet tager ud og udfører opgaver på virksomheden. Fx har træholdet pakket gaveæsker på Kompetencehuset og poser med div. skruer hos Quick Pak.
Bålpladsen bliver flittigt brugt at træholdet, hvor de ofte tilbereder mad over bål.
Ugentligt har træværkstedet en dag, hvor eleverne har faste rengøringsopgaver. 

Se en video her om Træ- og tømrerholdets projekt "fra skov, til savværk, til bålbytte": 

Videoen er redigeret af Nikolaj på Medie IT, med app'en iMovie på iPad.

 

udeholdet

Vores område omkring skolen indbyder til mange udendørs aktiviteter/gøremål.
Udeholdet er ansvarlig for at passe vores dyr på Varde STU-Center. Vi har pt. 8 høns, 6 geder, 2 heste og i sommerhalvåret 2 grise. 
Vi tager ofte på udflugter i lokalområdet, udforsker naturen, ser på dyr.
Udeholdet har stamlokale i vores flotte garagebygning, som vi fik i 2016. I selve byggeprojektet havde vi 2 eleverne med til at tage beslutninger ved byggemøderne.
Udeholdets faste rengøringsopgave er et vedligeholde og rengøre STU-ens vognpark.
Eleverne får mulighed for at tage internt "kørekort" til STU'ens minilæsser og vores øvrige maskiner. 

Se et videoklip fra Udeholdet:  

Klippet er redigeret af Lasse på Medie IT holdet, med programmet Windows Live Movie Maker, på pc.

 

Kommgruppen

Dette er et stamhold med elever, som skal arbejde hen imod en eksamen. 
På holdet har eleverne undervisning i dansk og matematik og der er både mulighed for eksamner til jul og foråret/sommer. Underviserne beslutter sammen med eleven, hvornår det giver bedst mening med eksamen.
Dagen starter vi altid ud med at se en kort nyhedsudsendelse på vores smartboard, som vi efterfølgende diskuterer.
Holdet tager somme tider på ture, fx til et museuem eller TV 2, og inddrager dette i den boglige undervisning.
Eksamensholdet har ligeledes en dag med faste rengøringsopgaver.

Mere info om Boglige undervisningshold

Du kan få flere oplysninger om den boglige undervisning, på Varde STU-Center, her.

Boglig undervisning