Stamhold

Mandag og onsdag er eleverne på deres stamhold

Alle stamhold har en time med bevægelse en gang om ugen.

Hverdagsliv

På hverdagsliv skal de unge lære det mest nødvendige, for at have et selvstændigt voksenliv. De skal bl.a. gøre sig erfaringer med budgetlægning, brugen af NemID, tjekke e-boks samt tage kontakt til diverse offentlige instanser. Rengøring, bevægelse og nyheder udgør en fast ugentlig del af holdet, og derudover vil de unge på hverdagsliv arbejde med madplanlægning, madlavning samt det sociale måltid.

I forbindelse med madlavning arbejdes der med begrebet ’fra jord til bord’ med forskellige råvarer. På holdet arbejder vi også med brugen af IT til relevante opgaver, f.eks. indbydelser, praktikvæg m.m. De unge på holdet er ydermere ansvarlige for at planlægge og tilberede mad til arrangementer på STU’en. I dagligdagen øver vi de sociale færdigheder, ligesom vi på ture ud af huset øver og har fokus på vigtigheden af dette i det offentlige rum.

    

Træholdet

I træværkstedet er opgaverne mange. Holdet er blandt andet med til at vedligeholde STU’ens bygninger med både små og store reparationer. Der arbejdes desuden med restaurering af møbler, skovfældning, flisning og meget andet. Træholdet konstruerer flere forskellige produkter som vi prissætter og sælger her på STU'en og på vores årlige julemarked.
Træholdet har sommetider aftaler med lokale virksomheder, hvor enkelte elever eller hele holdet tager ud og udfører opgaver på virksomheden. Fx har træholdet pakket gaveæsker på Kompetencehuset og poser med div. skruer hos Quick Pak.
Bålpladsen bliver flittigt brugt at træholdet, hvor de ofte tilbereder mad over bål.
Ugentligt har træværkstedet en dag, hvor eleverne har faste rengøringsopgaver. 

Se en video her om Træ- og tømrerholdets projekt "fra skov, til savværk, til bålbytte": 

Videoen er redigeret af Nikolaj på Medie IT, med app'en iMovie på iPad.

 

udeholdet

Vores område omkring skolen indbyder til mange udendørs aktiviteter/gøremål.
Udeholdet er ansvarlig for at passe vores dyr på Varde STU-Center. Vi har pt. 6 geder, 2 heste og i sommerhalvåret 2 grise. 
Vi tager ofte på udflugter i lokalområdet, udforsker naturen, ser på dyr.
Udeholdet har stamlokale i vores flotte garagebygning, som vi fik i 2016. I selve byggeprojektet havde vi 2 eleverne med til at tage beslutninger ved byggemøderne.
Udeholdets faste rengøringsopgave er et vedligeholde og rengøre STU-ens vognpark.
Eleverne får mulighed for at tage internt "kørekort" til STU'ens minilæsser og vores øvrige maskiner. 

Se et videoklip fra Udeholdet:  

Klippet er redigeret af Lasse på Medie IT holdet, med programmet Windows Live Movie Maker, på pc.

 

Kommgruppen

Dette er et stamhold med elever, som skal arbejde hen imod en eksamen. 
På holdet har eleverne undervisning i dansk og matematik og der er både mulighed for eksamner til foråret/sommer. Underviserne beslutter sammen med eleven, hvornår det giver bedst mening med eksamen.
Dagen starter vi altid ud med at se en kort nyhedsudsendelse, på vores smartboard, som vi efterfølgende diskuterer.
Holdet tager somme tider på ture, fx til et museum eller TV 2, og inddrager dette i den boglige undervisning.
Eksamensholdet har, ligesom de andrre hold, en dag med faste rengøringsopgaver.

Mere info om Boglige undervisningshold

Du kan få flere oplysninger om den boglige undervisning, på Varde STU-Center, her.

Boglig undervisning