Regler om fravær

Eleverne har mødepligt til alle timer på alle hold og niveauer, medmindre der er tale om gyldig fraværsgrund eller der er tale om en foregående aftale med kontaktunderviser.

Sygemelding skal foregå pr. telefon til kontaktunderviser eller Anne Larsen Edry senest kl. 8.45 samme dag på 26230401 .

Skolens daglige leder skal give tilladelse til, at en elev kan få fri fra undervisningen. Skolen rapporterer til elevens UU-vejleder, hvis det vurderes at eleven har for meget fravær.

Eleverne skal holde ferie i de planlagte ferieperioder, se skolens ferieplan. Hvis der ønskes ferie på andre tidspunkter, betragtes dette som fravær og indgår i den samlede fraværsstatistik.

Såfremt en elev har mere end 20 % fravær, eller hvis det vurderes at eleven har for meget fravær, indkaldes denne til en samtale. Er der tale om fravær i særlig høj grad kan elevens STU forløb sættes på pause eller stoppes helt.