Undervisere

Her kan du se underviserne på Varde STU-Center


Anne Larsen Edry

Afdelingsleder

Email: aned@varde.dk

Mobil: 26230401

 


Lene Langsig Hansen

Lærer

Email: lehd@varde.dk

Mobil: 2476 1989

Underviser i eksamensdansk, hverdagsmad og på udehold


Rune van Gaever Schack Jakobsen

Lærer

E-mail: ruja@varde.dk

Mobil: 2911 9424

Underviser i eksamens matematik, engelsk og IT


Karl Vestergård Haahr

Faglærer: Landmand

E-mail: khaa@varde.dk

Mobil: 2989 9954

Underviser på udeholdet som stamhold og modulhold, samt motor/mekanik


Dorthe Rundstrøm

Faglærer: Kok

E-mail: doru@varde.dk

Mobil: 2476 1991

Underviser på køkken/kommunikation, hverdagsmad og køkkenholdet


 Bjarne Blæsbjerg Nielsen

Faglærer: Tømrer

E-mail: bjni@varde.dk

Mobil: 6172 0202

Underviser på træ- og tømrerholdet


Lindvig Jensen

Faglærer: Mekaniker

E-mail: lija@varde.dk

Mobil: 2476 1992

Underviser på motor/mekanik, udehold og pedel


Margit Juul Hansen

Socialpædagog

E-mail: mahf@varde.dk

Mobil: 2476 1994

Underviser på køkken/kommunikation, hverdagsmad og begynder dansk


Allan Larsen

Socialpædagog

E-mail: alla@varde.dk

Mobil: 2476 1988

Underviser på træ- og tømrerholdet


Line Drue

Socialpædagog

E-mail: ldru@varde.dk

Mobil: 2496 7083

Underviser på køkken/kommunikation, det kreative værksted og begynder dansk


Kristina Rosendahl Hermansen 

Ergoterapeut

E-mail: krhe@varde.dk

Mobil: 3043 6322

Underviser på køkken/kommunikation, IT og det kreative værksted

 


Mia Linda Kjærgaard

Faglærer: Ernæring

E-mail: miak@varde.dk

Mobil: 3043 6325

Underviser på eksamensdansk, begynder dansk og matematik og køkkenholdet


Christina Krupa

Faglærer: Landmand

E-mail: ckru@varde.dk

Mobil: 3043 9288

Underviser på udeholdet, dansk og matemanik for begyndere

 


Trine Kærgaard Andersen (PÅ BARSEL)

Lærer

Underviser i dansk og engelsk