statistics pattern

Hvad laver de unge efter endt STU?

Varde STU Center er omfattet af bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne LBK nr. 810 af 20.06.2018.

Dette indebærer bl.a. at STU'en oplyser, hvor mange unge fuldfører eller afbryder sin STU, samt overgang til anden uddannelse, beskæftigelse eller forløb ved Jobcenteret.

Vi oplyser, hvad den unge overgår til umiddelbart efter endt STU, samt hvor den unge er 3-6 måneder efter endt STU. Disse oplysninger kan ses i nedenstående pdf'er, for hvert kalenderår.

7 ud af 10

fuldfører deres STU

2 ud af 10

fortsætter på anden uddannelse

2 ud af 10

overgår til beskæftigelse

6 ud af 10

fortsætter i Jobcenteret