Varde STU-Center

DSC00386

Varde STU-Center

Hvad er STU?

STU står for den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse.

STU er et treårigt tilbud til den unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdoms- eller voksenuddannelse fra man har afsluttet folkeskolen og frem til det 25. år.

Formålet med uddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer, der hjælper dem til at få en hverdag med så høj grad af selvstændighed som muligt og som kan bygge bro til videre uddannelse og beskæftigelse.

Vil du læse mere om Lovgivningen for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, kan du trykke på knappen "lovgivning"

DSC00348

Varde STU-Center

Uddannelsens indhold

Uddannelsestilbuddet indledes med et 12 ugers afklaringsforløb, hvor den unges kompetencer, behov og interesser i forhold til personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse afdækkes. Efter afklaringsforløbet udarbejdes den unges forløbsplan. Forløbsplanen tager udgangspunkt i individuelle målsætninger ift. personlige, faglige, sociale og praktiske færdigheder. Forløbsplan justeres mindst en gang årligt, i tæt samarbejde med den unge, evt. forældre, UU-vejleder og kontaktunderviser.

Gennem uddannelsen vil den unge blive undervist i mange forskellige læringsforløb. Der vil fx blive undervist i færdigheder til at kunne indgå i social sammenhænge. Der er fokus på, at den unge bliver en selvstændig og aktiv voksen.

Uddannelsen vil blandt andet kunne omfatte elementer som sund kost, indkøb, madlavning, rengøring,  forskellige typer håndværk- og produktionsfag, hvor man kan få beskæftigelse som ufaglært, krop & bevægelse, it, kreative aktiviteter, viden om samfundet, budgetlægning, selvstændig livsførelse, bæredygtighed, mentalisering, samarbejde, virksomhedsbesøg, praktikker og gruppepraktikker.

DSC09799