Individuel praktik

gcd9eeaf5c3e4150ad4c8569dc28959d2c979a76d5c51be42bc7b3d31e6b45f16ff584a70c3925e9e8dd960cbb38ea5ad_1920

Individuel praktik

Praktik er en vigtig del af STU uddannelsen. De giver sig mulighed for at blive afklaret i forhold til fremtidig beskæftigelse og samtidig træne dét at være en del af miljøet på en arbejdsplads.

Praktikstedet og længden af praktikken aftales i forhold til dine behov, kompetencer, interesser og virksomheden.

En individuel praktik varer som minimum tre måneder og gerne et halvt år eller længere, for at skabe et reelt billede af dine evner og udvikling. Der er praktikopfølgning en gang om måneden og når praktikken afsluttes, udarbejder din kontaktunderviser en afrapportering, som videresendes til Jobcenteret til videre afklaring, efter endt STU.

g7d37ba2550115c716060d96ea675c3a71fcb03167749b18860f209eb46b4f840b4b8c15f755c5d65fc467ba781e30ff8_1920