Kontaktgruppetid

Kontaktgruppetid

Ugentligt har du kontaktgruppetid med din kontaktunderviser, med fokus på dine udviklingsmål og generelle trivsel.
Du kan både have individuelle samtaler med din kontaktunderviser eller sociale aktiviteter med hele kontaktgruppen.
Sommetider vil der være fælles temaoplæg i forbindelse med kontaktgruppetid.

g2ab6d745ab2e5df7098229ed83c6ba2c117632eaf5f9711069245242ffb8dc4efda353aef96baad7baae4fafea409133_1920